ธุรกิจคาสิโน ทั้งสถานคาสิโนแบบดั้งเดิมและคาสิโนออนไลน์เป็นกิจการที่ต้องพึ่งพาซอฟต์แวร์หลายประเภท โดยเฉพาะระบบบริหารจัดการคาสิโน (Casino Management System: CMS) เป็นหนึ่งในซอฟต์แวร์สำคัญที่ช่วยให้การดำเนินงานมีมาตรฐานและปลอดภัย อีกทั้งช่วยยกระดับบริษัทขึ้นสู่สถานะความเป็นแหล่งคาสิโนที่ดี ซึ่งอ่านเพิ่มเติม

ซอฟต์แวร์ชุดโปรแกรมพื้นฐานสำหรับใช้ทำงานที่เรียกกันอย่างเป็นทางการว่า ชุดโปรแกรมสำนักงาน (Office Suite) แม้ในปัจจุบันจะมีตัวเลือกจากบริษัทอื่น แต่ผู้ใช้งานส่วนใหญ่ยังคงใช้ชุดโปรแกรม Microsoft Office ซึ่งมีการพัฒนาเพิ่มขีดความสามารถของโปรแกรมเรื่อยมา ทั้งนี้อ่านเพิ่มเติม

การพัฒนาโปรแกรมใช้งานในระบบออนไลน์เป็นธุรกิจประเภทหนึ่ง โดยผลงานที่พัฒนาออกมานั้นเป็นสินค้าสำหรับจำหน่ายทำรายได้ แต่ก็มีนักพัฒนาซอฟต์แวร์จำนวนหนึ่งที่ผลิตโปรแกรมออกมาแจกฟรี โดยไม่เสนอข้อแลกเปลี่ยนและตั้งเงื่อนไขใด ๆ ช่วยให้ผู้ใช้งานประหยัดค่าใช้จ่ายได้ระดับหนึ่ง ทั้งนี้ ส่วนหนึ่งของโปรแกรมใช้งานที่เจ้าของผลงานอนุญาตให้ดาวน์โหลดมาใช้งานได้ฟรี มีดังนี้ 4อ่านเพิ่มเติม