คาสิโนออนไลน์เป็นหนึ่งในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับซอฟต์แวร์ กรณี 188BET ที่สามารถเล่น 188BET บนมือถือได้ ก็ต้องมีซอฟต์แวร์เป็นเครื่องมือนำทาง นั่นคือ แอปพลิเคชัน หากไม่ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันไว้ในสมาร์ทโฟนก็จะไม่สามารถเข้าไปเล่นเกมได้อ่านเพิ่มเติม

เดิมที Microsoft 365 เป็นซอฟต์แวร์หรือชุดโปรแกรมสำหรับใช้ทำงานทางออนไลน์ที่ไม่มีคู่แข่งเทียบประสิทธิภาพได้ แต่ช่วงปลายปี ค.ศ. 2020 สถานการณ์การแข่งขันได้เปลี่ยนไป หลังกูเกิลเปิดตัว Googleอ่านเพิ่มเติม

Microsoft 365 ซึ่งเปลี่ยนชื่อจาก Office 365 เป็นหนึ่งในชุดโปรแกรมที่ได้รับความนิยมสูง เนื่องจากเป็นเครื่องมือที่จำเป็นต่อการทำงานผ่านทางคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อื่น ๆ ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ทั้งนี้อ่านเพิ่มเติม