คาสิโนออนไลน์เป็นหนึ่งในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับซอฟต์แวร์ กรณี 188BET ที่สามารถเล่น 188BET บนมือถือได้ ก็ต้องมีซอฟต์แวร์เป็นเครื่องมือนำทาง นั่นคือ แอปพลิเคชัน หากไม่ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันไว้ในสมาร์ทโฟนก็จะไม่สามารถเข้าไปเล่นเกมได้อ่านเพิ่มเติม

ธุรกิจคาสิโน ทั้งสถานคาสิโนแบบดั้งเดิมและคาสิโนออนไลน์เป็นกิจการที่ต้องพึ่งพาซอฟต์แวร์หลายประเภท โดยเฉพาะระบบบริหารจัดการคาสิโน (Casino Management System: CMS) เป็นหนึ่งในซอฟต์แวร์สำคัญที่ช่วยให้การดำเนินงานมีมาตรฐานและปลอดภัย อีกทั้งช่วยยกระดับบริษัทขึ้นสู่สถานะความเป็นแหล่งคาสิโนที่ดี ซึ่งอ่านเพิ่มเติม

เดิมที Microsoft 365 เป็นซอฟต์แวร์หรือชุดโปรแกรมสำหรับใช้ทำงานทางออนไลน์ที่ไม่มีคู่แข่งเทียบประสิทธิภาพได้ แต่ช่วงปลายปี ค.ศ. 2020 สถานการณ์การแข่งขันได้เปลี่ยนไป หลังกูเกิลเปิดตัว Googleอ่านเพิ่มเติม

ซอฟต์แวร์ชุดโปรแกรมพื้นฐานสำหรับใช้ทำงานที่เรียกกันอย่างเป็นทางการว่า ชุดโปรแกรมสำนักงาน (Office Suite) แม้ในปัจจุบันจะมีตัวเลือกจากบริษัทอื่น แต่ผู้ใช้งานส่วนใหญ่ยังคงใช้ชุดโปรแกรม Microsoft Office ซึ่งมีการพัฒนาเพิ่มขีดความสามารถของโปรแกรมเรื่อยมา ทั้งนี้อ่านเพิ่มเติม

การพัฒนาโปรแกรมใช้งานในระบบออนไลน์เป็นธุรกิจประเภทหนึ่ง โดยผลงานที่พัฒนาออกมานั้นเป็นสินค้าสำหรับจำหน่ายทำรายได้ แต่ก็มีนักพัฒนาซอฟต์แวร์จำนวนหนึ่งที่ผลิตโปรแกรมออกมาแจกฟรี โดยไม่เสนอข้อแลกเปลี่ยนและตั้งเงื่อนไขใด ๆ ช่วยให้ผู้ใช้งานประหยัดค่าใช้จ่ายได้ระดับหนึ่ง ทั้งนี้ ส่วนหนึ่งของโปรแกรมใช้งานที่เจ้าของผลงานอนุญาตให้ดาวน์โหลดมาใช้งานได้ฟรี มีดังนี้ 4อ่านเพิ่มเติม

Microsoft 365 ซึ่งเปลี่ยนชื่อจาก Office 365 เป็นหนึ่งในชุดโปรแกรมที่ได้รับความนิยมสูง เนื่องจากเป็นเครื่องมือที่จำเป็นต่อการทำงานผ่านทางคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อื่น ๆ ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ทั้งนี้อ่านเพิ่มเติม