ธุรกิจคาสิโน ทั้งสถานคาสิโนแบบดั้งเดิมและคาสิโนออนไลน์เป็นกิจการที่ต้องพึ่งพาซอฟต์แวร์หลายประเภท โดยเฉพาะระบบบริหารจัดการคาสิโน (Casino Management System: CMS) เป็นหนึ่งในซอฟต์แวร์สำคัญที่ช่วยให้การดำเนินงานมีมาตรฐานและปลอดภัย อีกทั้งช่วยยกระดับบริษัทขึ้นสู่สถานะความเป็นแหล่งคาสิโนที่ดี ซึ่งอ่านเพิ่มเติม