เดิมที Microsoft 365 เป็นซอฟต์แวร์หรือชุดโปรแกรมสำหรับใช้ทำงานทางออนไลน์ที่ไม่มีคู่แข่งเทียบประสิทธิภาพได้ แต่ช่วงปลายปี ค.ศ. 2020 สถานการณ์การแข่งขันได้เปลี่ยนไป หลังกูเกิลเปิดตัว Googleอ่านเพิ่มเติม