การพัฒนาโปรแกรมใช้งานในระบบออนไลน์เป็นธุรกิจประเภทหนึ่ง โดยผลงานที่พัฒนาออกมานั้นเป็นสินค้าสำหรับจำหน่ายทำรายได้ แต่ก็มีนักพัฒนาซอฟต์แวร์จำนวนหนึ่งที่ผลิตโปรแกรมออกมาแจกฟรี โดยไม่เสนอข้อแลกเปลี่ยนและตั้งเงื่อนไขใด ๆ ช่วยให้ผู้ใช้งานประหยัดค่าใช้จ่ายได้ระดับหนึ่ง ทั้งนี้ ส่วนหนึ่งของโปรแกรมใช้งานที่เจ้าของผลงานอนุญาตให้ดาวน์โหลดมาใช้งานได้ฟรี มีดังนี้ 4อ่านเพิ่มเติม