ซอฟต์แวร์ชุดโปรแกรมพื้นฐานสำหรับใช้ทำงานที่เรียกกันอย่างเป็นทางการว่า ชุดโปรแกรมสำนักงาน (Office Suite) แม้ในปัจจุบันจะมีตัวเลือกจากบริษัทอื่น แต่ผู้ใช้งานส่วนใหญ่ยังคงใช้ชุดโปรแกรม Microsoft Office ซึ่งมีการพัฒนาเพิ่มขีดความสามารถของโปรแกรมเรื่อยมา ทั้งนี้อ่านเพิ่มเติม

การพัฒนาโปรแกรมใช้งานในระบบออนไลน์เป็นธุรกิจประเภทหนึ่ง โดยผลงานที่พัฒนาออกมานั้นเป็นสินค้าสำหรับจำหน่ายทำรายได้ แต่ก็มีนักพัฒนาซอฟต์แวร์จำนวนหนึ่งที่ผลิตโปรแกรมออกมาแจกฟรี โดยไม่เสนอข้อแลกเปลี่ยนและตั้งเงื่อนไขใด ๆ ช่วยให้ผู้ใช้งานประหยัดค่าใช้จ่ายได้ระดับหนึ่ง ทั้งนี้ ส่วนหนึ่งของโปรแกรมใช้งานที่เจ้าของผลงานอนุญาตให้ดาวน์โหลดมาใช้งานได้ฟรี มีดังนี้ 4อ่านเพิ่มเติม

Microsoft 365 ซึ่งเปลี่ยนชื่อจาก Office 365 เป็นหนึ่งในชุดโปรแกรมที่ได้รับความนิยมสูง เนื่องจากเป็นเครื่องมือที่จำเป็นต่อการทำงานผ่านทางคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อื่น ๆ ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ทั้งนี้อ่านเพิ่มเติม