โปรแกรมเด่นใช้งานได้ฟรี

การพัฒนาโปรแกรมใช้งานในระบบออนไลน์เป็นธุรกิจประเภทหนึ่ง โดยผลงานที่พัฒนาออกมานั้นเป็นสินค้าสำหรับจำหน่ายทำรายได้ แต่ก็มีนักพัฒนาซอฟต์แวร์จำนวนหนึ่งที่ผลิตโปรแกรมออกมาแจกฟรี โดยไม่เสนอข้อแลกเปลี่ยนและตั้งเงื่อนไขใด ๆ ช่วยให้ผู้ใช้งานประหยัดค่าใช้จ่ายได้ระดับหนึ่ง ทั้งนี้ ส่วนหนึ่งของโปรแกรมใช้งานที่เจ้าของผลงานอนุญาตให้ดาวน์โหลดมาใช้งานได้ฟรี มีดังนี้

4 ชุดโปรแกรมใช้งานได้ฟรี

  1. LibreOffice: เป็นชุดโปรแกรมสำหรับ Windows, macOS และ Linux ที่ใช้แทน Microsoft Office ได้ โดยมีเครื่องมือใช้งานหลัก ๆ เหมือนกับ Microsoft Office เช่น Word, Excel และ PowerPoint เป็นต้น เข้าไปดาวน์โหลดได้ฟรีที่เว็บไซต์ Libreoffice.org หรือที่ Software.thaiware.com
  2. Apache OpenOffice: เป็นชุดโปรแกรมจัดการเอกสาร และมีฟีเจอร์อื่น ๆ รวมอยู่ด้วยหลายรายการ เช่น โปรแกรม Calc สำหรับใช้งาน Spreadsheets โปรแกรมฐานข้อมูล Base โปรแกรม Impress สำหรับใช้งาน Presentation และโปรแกรม Draw สำหรับใช้วาดแผนผัง เข้าไปดาวน์โหลดได้ที่ Openoffice.org
  3. PhotoScape: เป็นหนึ่งในโปรแกรมแต่งรูปภาพที่ได้รับความนิยมสูง เนื่องจากเป็นโปรแกรมใช้งานได้ฟรี และมีฟังก์ชันที่ใช้งานง่ายสำหรับการแต่งภาพระดับพื้นฐาน เช่น ปรับสี ปรับแสง ปรับขนาด เพิ่มกรอบรูป เพิ่มข้อความ และลบตาแดง เป็นต้น เข้าไปดาวน์โหลดได้ที่ Photoscape.me หรือที่ Photoscape.org

4. GIMP: เป็นอีกหนึ่งโปรแกรมวาดภาพและตกแต่งภาพ ที่สามารถดาวน์โหลดมาใช้งานได้ฟรี แม้จะมีฟังก์ชันใช้งานน้อยกว่า Photoshop แต่ก็เพียงพอต่อการใช้งานระดับพื้นฐาน เข้าไปดาวน์โหลดได้ที่ Gimp.org