การทำงานเกี่ยวกับเอกสารและงานสำนักงานอีกหลายประเภทจำเป็นต้องพึ่งพาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เรียกว่าชุดโปรแกรมสำนักงาน (Office Suite) ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้การทำงานสะดวกและง่ายขึ้น ผลงานมีคุณภาพได้มาตรฐาน ทั้งนี้ ชุดโปรแกรมสำนักงานเป็นซอฟต์แวร์ที่ได้รับการพัฒนาให้มีความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งมีจำนวนผู้พัฒนาโปรแกรมประเภทนี้เพิ่มมากขึ้น อย่างไรก็ตาม ผู้ใช้งานส่วนใหญ่ยังคงเลือกใช้สินค้าของไมโครซอฟต์

ประเด็นน่าสนใจที่เรานำเสนอ

ด้วยความเป็นเครื่องมือที่สำคัญดังกล่าวของชุดโปรแกรมสำนักงาน เราจึงเปิดเว็บไซต์นี้ขึ้นมาเป็นนิตนสารออนไลน์นำเสนอข้อมูลที่เห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้งานทั่วไป โดยเรานำเสนอด้วยภาษาที่เข้าใจง่ายที่สุด ทั้งนี้ ส่วนหนึ่งของประเด็นที่เรานำเสนอ มีดังนี้

  1. เครื่องมือพื้นฐานที่ได้รับความนิยมสูง: เราคัดเลือกโปรแกรมระดับพื้นฐานของไมโครซอฟต์ที่ได้รับความนิยมสูงมานำเสนอ 6 ประเภท เช่น โปรแกรมจัดการเอกสาร (Microsoft Word) โปรแกรมตารางคำนวณ (Microsoft Excel) และโปรแกรมจัดการฐานข้อมูล (Microsoft Access) เป็นต้น
  2. แหล่งดาวน์โหลดโปรแกรมมาใช้งานได้ฟรี: แม้ชุดโปรแกรมสำนักงานเป็นสินค้าเชิงธุรกิจ ผู้ผลิตจำนวนหนึ่งพัฒนาออกมาเพื่อจำหน่ายหารายได้ แต่ก็มีผู้พัฒนาอีกจำนวนหนึ่งผลิตซอฟต์แวร์ประเภทนี้ออกมาให้บุคคลทั่วไปดาวน์โหลดมาใช้งานได้ฟรี โดยเราคัดเลือกเว็บไซต์ที่มีบริการดาวน์โหลดโปรแกรมได้ฟรีมาแนะนำหลายเว็บไซต์ด้วยกัน

เราหวังว่าประเด็นทั้งหมดที่เราคัดเลือกมานำเสนอจะเป็นประโยชน์ต่อผู้สนใจทำความรู้จัก และเรียนรู้ชุดโปรแกรมประเภทนี้ไม่มากก็น้อย